Најчесто поставуваните прашања се однесуваат на неколку сегменти и тоа:

Дали користењето на услуги за надворешно архивирање и складирање на документи е скапо?

Колку чини да ја складирам мојата архива во КОНТЕГО?

Која е минималната количини на док.материјал која може да се складира?

Колку чини преземање/доставување на документарен материјал?

Која е брзината на доставување на документарниот материјал?

Како е регулиран пристапот и користењето на документарниот материјал

Како е заштитен документарниот центар од надворешни влијанија (поплава, пожар и сл.)

Дали док.материјал е заштитен од неовластено користење или пристап до истиот од надворешно лице?

Дали документарниот материјал е заштитен од неовластено користење или пристап до истиот од надворешно лице?

Дали документарниот центар е во согласност со законските барања и прописи?

Дали може да се следи и да се управува со складираниот документарен материјали преку интернет пристап?

Кои се придобивките од дигитализирање на документите?

Кој тип на документарен материјал би требало да се скенира?

Дали имате услуга за уништување на документарен материјал?

Кој документарен материја треба да се уништи?