Контего - ваш доверлив партнер за напредно управување со податоци и документи.

Контего ДОО Скопје е етаблиран архивски дата-центар основан во 2010 година, кој нуди квалитетни услуги и решеније во делот на архивирање и управување со деловни документи, било тие да се во физичка или во електронска форма.

Долгогодишното искуство и постојано усовршување, како и посветеноста кон потребите на клиентите, гарантира безбедно и ефикасно архивско работење и управување со вашите податоци и документи - од физичко складирање и управување со документите до дигитализација и нивно чување во облак.

Без разлика дали чувате записи во хартиена форма или складирате дигитални документи во облак, Контего ви овозможува целосна безбедност и пристапност до вашите информации и записи.

Нашиот специјализиран архивски центар е целосно обезбеден од несакан или неовластен пристап и разни природни влијанија (поплави, пожари и сл.)

Целосната посветеност и доследната имплементација на стандардите за безбедност и квалитет, на клиентите им обезбедува ниски трошоци, ефикасно, безбедно и навремено управување и складирање на деловните документи.

Наша цел е да градиме долгорочна соработка и заемна доверба со сите клиенти.

НАШИ ВРЕДНОСТИ

Сигурност

Ние сме свесни за вашите деловни одговорности, и затоа одржуваме високо ниво на информациска и физичка сигурност и работиме во согласност со системот за управување со безбедносни информации ISO / IEC 27001

Доверливост

Довербата е една од најкомплексните односи што не можат да се купат или да се заштитат со договори. Контего во своето долгогодишно работење успешно ги исполнува барањата и очекувањата на клиентите.

Усогласеност

Ние нудиме сертифицирани и сигурни решенија, гарантираме правна валидност на вашите физички и електронски документи и редовно се грижиме за законска усогласеност и деловна сигурност за нашите решенија и за вашите процеси

Квалитет

Одобрената методологија, добра практика, професионално знаење и големо искуство се вградени во сите наши решенија. Обезбедувањето на квалитет е потврдено со стандардот за управување со квалитет ISO 9001.

ПРЕДНОСТИ ОД КОРИСТЕЊЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ

  • Целосна безбедност и сигурност на документите
  • Брз и едноставен пристап до вашите информации и документи
  • Зголемување на работниот простор
  • Намалување на трошоците
  • Подобрување на продуктивност и ефикасност
  • Оптимизирање на деловни процеси

Ви треба совет за правилно чување на вашите документи?

Контактирајте не и дознајте повеќе!