Доколку имате потреба од брз и безбеден пристап до вашите документи, нашата мисија е да го направиме процесот на дигитализација поедноставен.

Со текот на времето вашите документите во хартиена форма го губат нивниот квалитет, текстовите бледнеат, прекумерната употреба ги оштетува, па дури и ги уништува. Единствениот начин на кој овие документи можат да бидат зачувани и складирани е да се дигитализираат (скенираат) пред моментот кога истите можат да бидат оштетени.

Ние ви овозможуваме вашите хартиени документи или други записи да ги конвертитрате во дигитален формат од траен карактер.

Доколку имате потреба од брз и безбеден пристап до вашите документи, нашата мисија е да го направиме процесот на дигитализација поедноставен.

Решенијата за скенирање, индексирање и складирање на документи и записи ви овозможуваат да ги чувате, организирате и да управувате со истите во дигитална форма од кое било место.

Сервисите за дигитализација ви овозможуваат скенирње на различни формати и димензии на документи: стандардни формати на документи (А4, А3), документи со големи формати (А2, А1, А0) како и во различни излезни формати: PDF, PDF/A,TIFF, JPG, BMP и сл.

Нашиот центар за дигитализација, исто така, поседува технологија и опрема која овозможува конвертирање на рендген-снимки и микрофилмови во дигитална форма.

Услугите за планирана дигитализација или дигитализација на ваше барање овозможуваат целосна контрола на вашите документи.

Процесот на дигитализација

Дефинирање на задачите

Ги дефинираме параметрите на проектот, услугите, цените и роковите за испорака, заедно со вас

Скенирање

Ние ги подготвуваме и ги скенираме вашите документи во нашиот центар за обработкa. Откако ќе ги скенираме, истите ги враќаме во нивната првобитна состојба.

Индексирање

Ги именуваме скенираните документи (слики) со доделување на мета-податоци кои се составен дел од истите согласно со однапред договорен протокол за индексирање.

Контрола

Ние го проверуваме квалитетот на дигиталната репродукција (слика) и точноста на индексите (мета-податоците) на називите, а потоа ги пренесуваме датотеките на медиум погоден за користење на истите.

Завршување на проектот

Дигитализираните документи се пренесуваат на бараниот медиум и ви се доставуваат за понатамошно користење.

Начини на Дигитализацијата:

Скенирање по потреба

Услуга за скенирање по потреба се користи како брза и лесна алтернатива за испорака на физички документи. Оваа опција овозможува селективно скенирање само на оние документи кои ви се потребни во дадениот момент.

Планирано скенирање

Услугата за планирано скенирање ви овозможува редовно скенирање по однапред дефиниран план која најмногу одговара на вашите бизнис барања. Оваа опција се користи доколку е потребно целосна дигитализација на деловната документација при што скенирњето на документи може да се врши квартално, месечно, неделно, дури и дневно, во зависност од потребите на клиентите.

Скенирање на самото место (ON-SITE)

Процесот на дигитализација се врши во просториите на клиентот. Идеален процес за клиенти кои континуирано ги користат своите документи. Во овој случај, Контего обезбедува неопходен хардвер и персонал за брзо и прифатливо креирање на електронска архива.

Предности од користење на нашите услуги

  • Брзо и напредно пребарување на документи
  • Контрлиран кориснички пристап
  • Безбедно онлајн чување и пребарување на документи
  • Заштеда на време и трошоци при размена на информации
  • Заштита на податоците и при катастрофални настани
  • Намалување на трошоците за управување со документи
  • Подобрување на оперативната ефикасност

Ви треба совет за правилно чување на вашите документи?

Контактирајте не и дознајте повеќе!